שיקולים בבחירת מנוף/כננת הרמה חשמלית

מנוף/כננת הרמה חשמלית הוא מכשיר להרמה ושינוע של מטען ומשא בעומסים משתנים, בהם קלים ובינוניים.
מכשיר זה מתאים למגוון רחב של שימושים, בתי מלאכה, מפעלים, ענף הבנייה ואף לשימוש ביתי.

סוגים של מנופים/כננות הרמה חשמליות:

מנוף/כננת תליה:

מנוף/כננת כבל ביתית – לרוב בעלת מתח נמוך 220V ,ומיועדת להרמת עומסים קלים מאוד (אינה מתאימה לשימוש תעשייתי אינטנסיבי).

מנוף/כננת כבל תעשייתית – מצויה בשני סוגים מתח נמוך וגבוה (חד פאזי ותלת פאזי). ניתנת לעבודה בעומסים בינוניים וכבדים, אפשרית לשימוש באופן תכוף ובסביבת עבודה קשה יותר. יתרונות הכבל על השרשרת הוא מהירות ההרמה, והעבודה בעומסים כבדים מאוד במגוון שימושים.

מנוף/כננת שרשרת – אף היא מצויה בשני סוגים מתח נמוך וגבוה (חד פאזי ותלת פאזי) ובעלת כושר נשיאה למשקלים קלים בינוניים וכבדים, סוג זה של מנוף/כננת נפוץ מאוד ומצוי בחברות רבות בשוק הישראלי ומהווה נדבך מרכזי בפעולות ההרמה. יתרונות השרשרת על הכבל הוא היכולת לעבוד בסביבת עבודה קשה (חול/בוץ/מליחות) לצד ביצוע פעולות אחזקה מעטות, היתרון המשמעותי הוא היכולת להרים בצורה אנכית מדויקת, ללא תנודות (שלא כן בכבל, לאור גלגול הכבל בצורה רוחבית על התוף המורכב על גוף המכשיר).

מנוף/כננת רצפתית:

מנוף כננת/כבל – לרוב מצויה במבנה כבל, שיטת ההנפה היא אנכית, בעזרת זרוע המורכבת על גוף מתקן ההרמה ומטילה את הכבל כלפי מטה. בשימוש נפוץ בענף הבנייה, משמשת לנשיאת משקלים נמוכים עד 500 ק"ג.

פרמטרים לבחירת מנוף/כננת מתאימה:

עומס העבודה – איזה משקל צריכה להניף הכננת? רצוי לקחת מקדם בטחון ביכולת הכננת להניף את המשא המבוקש לדוג': צריכים להניף 500 ק"ג, נרצה לעבוד עם כננת לעומס כולל של עד 1000 ק"ג.

אורך ומהירות ההרמה – מה יהיה אורך השרשרת/כבל ובאיזה מהירות נרצה להניף את המטען.

סביבת העבודה – מליחות, מים, בוץ או לחלופין אזורים בהם רוחות חזקות , יש להתחשב.

תדירות השימוש – כמות הפעמים ביום שהמנוף/כננת תהיה עם משא/מטען ובעבודה רצופה.

אופן/ייעוד השימוש – לאיזה מטרה משמשת הכננת? אתר בנייה, מפעל, סדנא או אחר (דבר המשפיע על שרידות המכשיר לאורך זמן) ואופן השימוש בה? אינטנסיבי, מדוד וכו׳.

 

* נעה פרזול מייבאת ומשווקת מגוון רחב של מנופים/כננות הרמה חשמליות, לכל סוגי השימושים.
* מוצרים אלו עומדים בתקני הבטיחות והאיכות הגבוהים ביותר ותחת בדיקות ובקרות טיב קפדניות.
* כלל המוצרים נבדקים ומאושרים לשימוש על ידי מהנדס לצד כל כללי הבטיחות בישראל ובעולם.

 

דירוג מנוף/כננת הרמה חשמלית באמצעות M.E.F

לכל מתקן הרמה חשמלי )מנוף/כננת וכיוב( נקבע דירוג ורמה, בתצורת מספר ואות באנגלית, אשר מושפעים באופן ישיר מרמת הטיב של המוצר ואיכויות המרכיבים שלו לרבות כושר העבודה שנקבע לו. דירוג זה מאפשר לנו להבין, כיצד נוכל להשתמש במוצר בשני פרמטרים חשובים, אופן ותכיפות השימוש.
מצורפים טבלה ושרטוט להמחשה של יחסי זמן העבודה וכושר הנשיאה של המוצר על פי M.E.F:

* M.E.F – ארגון אירופאי לקביעת סטנדרטים וכללי עבודה בציוד הרמה למגוון סוגיו.

%ED – מחזור פעילות לדירוג מכשיר הרמה חשמלי

e Duty מחזור הפעילות, מגדיר את משך עבודת המנוף תחת מסגרת של "זמן בדיקה קצוב" )מקסימום 10 דק'( ותחת עומס עבודה בבדיקה )%63 מהעומס המירבי של המנוף(.
הסבר:
מחזור הפעילות יגדיר לנו את משך העבודה המותר במנוף ביחס לעומס העבודה המותר (ראה טבלת דירוג מטה על מנת לקבוע משך עבודה ומספר הפעלות) פועל יוצא של הגדרה זו משליך באופן ישיר על התחממות המנוע שמתרחשת במהלך עבודת המנוף. ככל שמחזור הפעילות של המנוף גבוה יותר, ניתן יהיה לעבוד איתו לזמן ממושך יותר ולעומס גבוה יותר. קביעת הדירוג למנוף החשמלי, תגדיר לנו את מספר ההפעלות המרבי המותר של המכשיר שלאורן נהיה חייבים לעבוד ולא לחרוג, אחרת תתרחש עליית טמפרטורה במנוף שתביא לכשל במנוף. פועל יוצא של הפעלת המנוף החשמלי מעבר להנחיות העבודה, תגרור כשלים במנוף (עיוותים, סדקים, התחממות המנוע ופגיעה ברכיבים המכאניים).

 

למנוף מהירות אחת

סיווג מנופים חשמליים לפי אופן השימוש וזמן עבודה F.E.M/ISO

טבלת התאמת ערכים בין תקן ISO לבין ערכי F.E.M

סיווג זמן שימוש כולל במנופים לפי תקן ISO

קל – מנגנונים שפועלים באופן רגיל בעומסים קלים ולעיתים נדירות עם משקלים מקסימליים
בינוני – מנגנונים שפועלים באופן רגיל בעומסים בינוניים ולעיתים רחוקות עם משקלים מקסימליים
כבד – מנגנונים שפועלים באופן רגיל בעומסים בינוניים ולעיתים קרובות עם משקלים מקסימליים
כבד מאוד – מנגנונים שפועלים באופן רגיל בעומסים מקסימליים

סיווג לפי תקן 1-4301 ISO ומתייחס לחלקים המכאניים כולל גלגלי שיניים ומיסבים ואינו כולל חלקים מתכלים כגון מעצורי דיסק

סיווג אופן שימוש ביחס לזמן עבודה לפי תקן F.E.M

דרגות סיווג זהות ל 9.511 FEM (סיווג מנגנונים מכאניים)

סיווג מנופים חשמליים לפי אופן השימוש וזמן עבודה M.E.F/ISO

סיווג אופן שימוש ביחס לזמן עבודה לפי תקן M.E.F

טבלת עזר לבחירת מנוף לפי זמן שימוש ביום ועומס הרמה מקסימלי

תוכן עניינים

יצירת קשר

כתובת

אזור תעשייה נוף הארץ, כפר קאסם
טלפון : 072-2171886
פקס: 03-9016062
אימייל: noa@noap.co.il

חיפוש מוצר

התקשרו עכשיו