מק”ט תיאור
29-06 100 מ”מ
29-07 160 מ”מ
29-08 200 מ”מ