מק”ט תיאור מידה   מק”ט תיאור מידה
285 חבק גומי 4    מ”מ 282 חבק גומי 29   מ”מ
286 חבק גומי 5    מ”מ 281 חבק גומי 30.2 מ”מ
287 חבק גומי 6    מ”מ 100 חבק גומי 32   מ”מ
288 חבק גומי 8    מ”מ 099 חבק גומי 33.3 מ”מ
289 חבק גומי 10   מ”מ 098 חבק גומי 35   מ”מ
290 חבק גומי 11   מ”מ 089 חבק גומי 36.5 מ”מ
291 חבק גומי 13   מ”מ 088 חבק גומי 38   מ”מ
292 חבק גומי 14   מ”מ 087 חבק גומי 41   מ”מ
293 חבק גומי 16   מ”מ 086 חבק גומי 44.5 מ”מ
294 חבק גומי 18   מ”מ 081 חבק גומי 48   מ”מ
295 חבק גומי 19   מ”מ 082 חבק גומי 51   מ”מ
296 חבק גומי 21   מ”מ 085 חבק גומי 55   מ”מ
297 חבק גומי 22   מ”מ 084 חבק גומי 60   מ”מ
298 חבק גומי 24   מ”מ 083 חבק גומי 64   מ”מ
284 חבק גומי 25   מ”מ 090 חבק גומי 74   מ”מ
283 חבק גומי 27   מ”מ 091 חבק גומי 110 מ”מ