מק”ט עומס עבודה בטווח
501 ג’ק    1.5 טון
502 ג’ק    3    טון
503 ג’ק    5    טון
504 ג’ק    10  טון
505 ג’ק    16  טון
506 ג’ק    20  טון