ליבר (ג’ק)

מק”טעומס עבודה בטווח
501ג’ק    1.5 טון
502ג’ק    3    טון
503ג’ק    5    טון
504ג’ק    10  טון
505ג’ק    16  טון
506ג’ק    20  טון
דילוג לתוכן