מחבר שרשרת (המרלוק)

מק"ט תיאור
4-001ch מחבר שרשרת (המרלוק)   6 מ"מ
4-002ch מחבר שרשרת (המרלוק)   8 מ"מ
4-004ch מחבר שרשרת (המרלוק)  10 מ"מ
4-005ch מחבר שרשרת (המרלוק)  13 מ"מ
4-006ch מחבר שרשרת (המרלוק)  16 מ"מ
4-007ch מחבר שרשרת (המרלוק)  20 מ"מ
4-008ch מחבר שרשרת (המרלוק)  22 מ"מ
התקשרו עכשיו