מק״ט עומס
עבודה
בטוח
גובה
הרמה
מידות (מ״מ) מספר
נפילות
משקל
עצמי
כולל
A B C D E E1 F G
PLH07515 0.75 טון 1.5 מטר 320 115 239 35 35 23 91 146 1 5.3 ק”ג
PLH1515 1.5 טון 1.5 מטר 360 137 259 42 38 28.5 67 172 1 8.6 ק”ג
PLH300 3 טון 1.5 מטר 431 169 374 48 46 33 98 187 1 15.2 ק”ג
PLH600 6 טון לפי דרישה 500 238 374 59 59 39 98 187 2 19 ק”ג
PLH900 9 טון לפי דרישה 635 300 374 54 5 51 98 187 3 37.5 ק”ג

** ניתן לקבל גובה הרמה לפי דרישת לקוח