מק”ט תיאור מיפתח
18-75 מרים חביות צידי 0-30     מ”מ
18-77 מרים חביות עליון 550-600 מ”מ
18-76 מענב להרמת חביות דו ענפי 1 טון
18-99 תופסן להרמת בריכות בטון 1 טון