מרים חביות

מק”טתיאורמיפתח
18-75מרים חביות צידי0-30     מ”מ
18-77מרים חביות עליון550-600 מ”מ
18-76מענב להרמת חביות דו ענפי1 טון
18-99תופסן להרמת בריכות בטון1 טון
דילוג לתוכן