מרים פחים אופקי

מק"ט עומס עבודה בטווח מיפתח
61-01 מרים פחים 0.75 טון 0-25 מ"מ
61-02 מרים פחים 1    טון 0-30 מ"מ
61-03 מרים פחים 1.5  טון 0-30 מ"מ
61-04 מרים פחים 2.5  טון 0-35 מ"מ
התקשרו עכשיו