מק”ט תיאור מידה
1116 סגר חוט קפיצי 50  מ”מ
1171 סגר ארגז תחמושת קטן 60  מ”מ
1136 סגר ארגז תחמושת בינוני 80  מ”מ
1133 סגר ארגז תחמושת בינוני+חור למנעול 80  מ”מ
1140 סגר ארגז תחמושת גדול 96  מ”מ
1111 סגר ארגז תחמושת קפיצי קטן 52  מ”מ
1106 סגר ארגז תחמושת קפיצי גדול 80  מ”מ
1135 סגר ארגז תחמושת קפיצי גדול+חור למנעול 80  מ”מ
1126 סגר קפיצי קטן ידית למטה 60  מ”מ
1127 סגר קפיצי קטן ידית ישרה 60  מ”מ
1128 סגר קפיצי קטן ידית למעלה 60  מ”מ