קרונית (חתול) ידנית

מק”טעומס עבודה בטווחמתאים ל – I
8-124chקרונית 0.5 טון50-220  מ”מ
8-125chקרונית 1   טון50-220  מ”מ
8-135chקרונית 2   טון74-220  מ”מ
8-136chקרונית 3   טון90-220  מ”מ
8-137chקרונית 5   טון114-220 מ”מ
דילוג לתוכן